ZPN emotielijst

ONGELUKKIGVERBAZING
Afgesloten Afgewezen Afgunst Afschuwelijk Alleen Behoeftig Beschaamd Chagrijnig Eenzaam Geblokkeerd Gehecht Gekleineerd Gemis Geobsedeerd Hebberig Hebzuchtig Heimwee Hopeloos Humeurig Jaloers Knorrig Krachteloos Leegte Lichtgeraakt Losgekoppeld Lustig Miserabel Moedeloos Ontmoedigd Ontworteld Onvoldaan Pessimistisch Prikkelbaar  Rot Schuldig Sip Somber TeleurgesteldTerneergeslagen Troosteloos Verachtelijk Verlangen Vervreemd Slecht Verwaarloosd Verwijderd Waardeloos Wanhopig Weerstand Zelf-denigrerend Zelf-hatend ZelfkritischAarzelend Afwezig Beduusd Besluiteloos Chaotisch Dubbel Geconfronteerd Gedesillusioneerd Gedesoriënteerd Geënerveerd Geprikkeld Geschrokken Lamgeslagen Mat Minachting Murw Ongemakkelijk Ontdaan Ontgoocheld Ontsteld Onzeker Opgelaten Overrompeld Overweldigd Perplex Stomverbaasd Tweeslachtig Tweestrijdig Uit balans Veeleisend Verbijsterd Verbouwereerd Verlegen Wantrouwend Verloren Verontwaardigd VertwijfeldVerward Vlak Vooringenomen
AFKEERHULPELOOSVERDRIETAanvallend Afgrijzen Afschuw Afstandelijk Aversie Dreigend Fronsend Geen zin Gereserveerd Gevoelloos Koel Kwetsend Laconiek Lui Meedogenloos Tegendraads Onbehagelijk Onbewogen Ongeïnteresseerd  Doelloos Ongemakkelijk Ongevoelig Onpasselijk Ontevreden Ontstemd Onverschillig Onvrede Overbelast Overprikkeld Overwerkt Verveeld Walging Weerstand weerzinAchtergesteld Afgesneden Alleen Beledigd Dwangmatig Gekweld Geteisterd Gebroken Gevangen Incompetent Inferieur Kwetsbaar Lamgeslagen Leeg Machteloos Nerveus Onbeholpen Onbekwaam Onrustig Ontzet Overrompeld Overweldigd Radeloos Verdoemd Verlamd Vermoeid Vernederd Van streek Verpletterd Verstikt Wazig Worstelend ZwakAfgesloten Bedroefd Berouwvol Breekbaar Down Droevig Ellendig Emotioneel Gebroken Geëmotioneerd Gekwetst Geraakt Geteisterd Gevoelig Huilerig Medelijden Melancholisch Neerslachtig Ongelukkig Onwaardig Rouw Sip Somber Teleurgesteld Treurig Uitzichtloos Verdoofd Verscheurd Weemoedig Wiebelig Zelfmedelijden
BOOSANGST
Aanvallend Afgunstig Agressief Balen Beledigend Boos Chagrijnig Defensief Dominant Driftig Koppig Dwars Furieus Geagiteerd Gefrustreerd Geïrriteerd Getergd Gewelddadig Giftig Haatdragend Heetgebakerd Jaloers Kribbig Kwaad Moedeloos Minachting Ongeduldig Ontmoedigend Opgefokt Opstandig Overstuur Pissig Rancune Razend Rebels Rusteloos Strijdlustig VechtlustVerbitterd Verontwaardigd Veroordelend Verslagen Walgend Woedend Woest Wraaklustig Wrok Ziedend
Aanvallend Aarzelend Achterdochtig Afwerend Alert Bang Bedreigd Bedrukt Beducht Bevroren Bezorgd Bindingsangst Broos Defensief Doodsbang Faalangst Gealarmeerd Gehaast Geïntimideerd Gejaagd Geremd Geschrokken Huiverend Hysterisch Kwetsbaar Nerveus Onbuigzaam Ongerust Ontredderd Ontwijkend Onveilig Overmoedig Paniek Panisch Paranoia Radeloos Teruggetrokken TimideVastgeklonken Bevooroordeeld Verlamd Verlaten Verloren Verscheurd Versteend Verstijf Vrezend Wanhopig Wantrouwend Zenuwachtig
SchaamteAfgewezen Afgezet Bedrogen Belazerd Beperkt Berouwvol Denigrerend Dom Egoïstisch Gebonden Gebruikt Gedwongen Gegeneerd Geïmponeerd Gekleineerd Gemanipuleerd Gevangen Incapabel Incompetent Machteloos Minachtend Minderwaardig Misbruikt Miskend Misleid Naïef Onderdanig Onderdrukt Onderworpen Ongewenst Onnozel Ontzag Onzeker opgelaten Opgesloten Sarcastisch Schuldig Spijt
Verachtend Verheven Verlegen Vernederd Verraden Verwijtend Waardeloos ZelfhaatStel jezelf hardop de vraag: waar of wanneer in mijn leven voel of voelde ik mij ….. (naam emotie)?
Antwoord voor jezelf hardop en maak aantekeningen zodra je merkt dat je getriggerd raakt.
Daarnaast mag je in deze oefening ook korte zinnen of uitdrukkingen gebruiken als je geen woord voor kan vinden zoals: Niet gezien; Niet goed genoeg voelen; In de steek gelaten; In de maling genomen; Een hekel hebben; In verlegenheid gebracht; Enzovoorts.