Betrokkenheid – Het STAP protocol

To hold a pen is to be at war – Voltaire.

Zo, hier sta je dan, hier in Summit 3 – betrokkenheid. Zoals je je gerealiseerd hebt, is je verhaal je eigen interpretatie van alles wat er in jouw lichaam aan processen plaatsvinden en plaatsgevonden hebben. Je verhaal is het geheel wat jij vanuit je onderbewustzijn, van wat op autonoom niveau afspeelt, gebracht hebt tot je bewuste denken. En dit bewuste denken is daarmee een mengsel van bewuste en onbewuste overtuigingen over hoe en wat wel of niet je bent, wat je wel en niet mag voelen en hoe je je wel of niet moet gedragen. Ergens in het verleden was dit functioneel om jou te beschermen en voor je overleven. De vraag is nu of deze wijze van bescherming nog adequaat is, of dit jou nog dient. Veel omstandigheden zijn veranderd, jij bent veranderd, de wereld is veranderd. Veel van deze beschermingsmechanismen zijn niet meer nodig. Toch zit je daarin; dat is jouw pijn, daarom ervaar je pijn. Hoe kom je hieruit? Hoe kom je uit je hoofd, in je hart en stuur je je eigen gezondheid naar herstel en groei tot het punt van pijnvrij, blijvend pijnvrij? Hoe ga je om met jezelf? Hoe ga je om met je eigen interne conflicten, de acties die daarop volgen en de gevolgen van die acties? 

Want de wereld die jij ziet, het verhaal wat jij zelf verteld, is een spiegel is van je innerlijke wereld. Je kijkt eerst naar binnen, neemt dan een beslissing wat je wilt zien en projecteert dit naar de buitenwereld toe. Zo maak je deze tot je waarheid.  

Op deze manier kan je je waarneming als excuus gebruiken voor je gedrag, emoties en gebrek aan verbinding te rechtvaardigen. Gevolg hiervan is dat je een negatief wereldbeeld vormt vol van woede, irritaties, wanhoop en angst. Die wereld valt vervolgens je weer aan waardoor je beschermingsmechanismen wederom geactiveerd worden. Dit houdt je gevangen in een negatieve feedback-lus van stress, negatieve emoties, destructief gedrag en pijn wat je uiteindelijk brengt in de diepte van de put.

In dit onderdeel van Summit 3 – bewustzijn en betrokkenheid, duiken we in het proces om  deze negatieve feedback-lus onder de loep te nemen, te ontmantelen en opnieuw op te bouwen tot iets wat je verder brengt. 

De start hiervan is het ‘struikel- en klimmodel’. Dit is een eenvoudige model dat start met het idee dat jij en ik functioneren binnen een dagelijkse, vertrouwde routine, de dagelijkse dag. Een wandeling door de dag waarbij jij en ik bezig zijn met de dingen die we doen, onze patronen en onze ritmes.

En ineens wordt de wandeling onderbroken; ineens is daar een trigger; de pleuris breekt uit. Die trigger is een gebeurtenis die je laat struikelen en je vindt jezelf terug in, wat ik noem, de ‘put’. Voordat je de bodem bereikt hebt, heb je al een heel scala aan emoties ervaren, zoals irritatie, frustratie, boosheid, woede tot aan schuld en schaamte toe en deze emoties sturen een gedrag dat op zijn minst gezegd behulpzaam is. Het is dit proces dat ons laat afdalen in de autonome hiërarchie van nieuw vagaal, via sympathisch naar oud vagaal functioneren. Het is hier in de ‘put’ waar jij en ik onze pijn ervaren. 

Het is hier waar jij en ik in staat moeten zijn om zelf op te krabbelen. In deze pijn hebben jij en ik een keuze: drukken we de pijn weg, krabbelen we weer op om verder te gaan met de wandeling vanaf het punt waar we struikelden, terug naar het verleden; de orde van de dag? Of leren we sterker, stabieler, waakzamer te worden? De meeste mensen doen het eerste, om even later weer tegen dezelfde trigger aan te lopen en je opnieuw laat struikelen. Het opkrabbelen wordt ervaren als een ‘beter’ worden, om vervolgens de pijn elders in een nieuwe gedaante te ervaren. Hoe vaak is je pijn tenslotte niet in je lichaam verplaatst? Van de rug naar de schouder, van schouder naar vermoeidheid, van voet naar knie? Dit is wat jij en ik ervaren en ervaarden na het opkrabbelen: dezelfde loops, dezelfde gevolgen. 

Wat jij en ik nodig hebben, is een framework om op te krabbelen en te klimmen naar iets groters, om veerkrachtiger te worden. Dit psychologische framework van professioneel ‘omdenken’ is een tool om mee om te gaan met deze verhalen om een briljante en waardevolle les uit te trekken. En dit voor de rest van je leven. Vanuit de val, de put en het dal, op te klimmen door de poort, via het pad naar de piek van de berg. Dit proces van leren, voelen en doen, met uiteindelijke doel pijnvrij te worden én te blijven. De piek van een vrij bewegelijk, sterk en energierijk lichaam, de piek van harmonie, de piek van je thuis te voelen bij jezelf.

Tijdens deze klim passeer je je gedrag, ervaar je je emoties, ga je anders kijken en waarnemen om te kunnen schakelen tussen de drie subsystemen van je autonome zenuwstelsel. 

Deze STAP is je reis binnen in jezelf. Hier vinden jij en ik onze rijkdom en onze welvaart. 

Verander je je verhaal, dan verander je hoe je kijkt, hoe je je voelt en daarmee hoe je herstelt en groeit naar pijnvrij, blijvend pijnvrij.

Het STAP protocol is niet moeilijk, maar het is moeilijk om gecommitteerd hier veelvuldig mee bezig te blijven. Actief bezig te blijven met de processen die in je hoofd en lichaam afspelen. Gebruik het en je zal je snel veel bewegelijker voelen. Bewegelijker in bewust-zijn, in je emoties en daarmee stappen kunnen zetten om nóg bewegelijker te worden in  alle drie gezondheidsdomeinen. 

Gebruik het niet, dan blijft het leven compliceert en mistig. Je blijft tegen dezelfde triggers aan lopen die je laat struikelen. Je eigen karmic-loop. Er komen niet écht veranderingen, niet échte veranderingen in je gedrag, je komt niet écht in beweging. Je blijft je eigen gedrag voortdurend herhalen. Dit is de karmic-loop. 

  • De Dagelijkse Dag. Dit is waarin je functioneert in je dagelijkse ritmes en routine, dezelfde snelheid en richting.
  • De Trigger. Dit is de gebeurtenis die plaatsvind en je interrumpeert in welke richting je op gaat; het struikelmoment.
  • De Val. De impact van de trigger op hetgeen je mee bezig bent, wat je doet, denkt en voelt. 
  • De put van pijn. Dit de bodem van de put. Dit is het punt waar je je pijn ervaart én beslist dat je dit niet lang tolereert. De uitdaging van deze plek is echter, dat je terugkijkt naar het verleden en hoopt dat alles weer als ‘vanouds’ wordt, zoals het was voor de trigger en voordat je struikelde. Deze hoop is echter een vorm van afleiding die je vasthoudt in je eigen disfunctioneren. Het houdt je verward en blokkeert je . Zodra je een aantal maal in deze Karmic-loop geweest bent, begin je je te realiseren dat wat je ervaart en ontvangt dat dit hetzelfde is als je altijd ervaart en ontvangt.  

Hier zit de mogelijkheid. Hier heb je de beslissing om op te krabbelen en je weg te vervolgen, of te herstellen en te gaan klimmen. Om sterker, krachtiger, helderder en groter te worden. Vandaag méér te zijn, dan dat je gisteren was.

  • Het Opkrabbelen. Dit is de beslissing die gemaakt wordt door iemand die bereidt is om met pleisters en symptoombestrijding zijn eigen dagelijkse dag opnieuw te willen vervolgen. Terug naar het verleden van vóór de trigger. En dat voelt vaak heel goed. Die persoon ervaart dat deze aan het klimmen en aan herstellen is. Echter dat is de illusie. De pijn is verdooft, verplaatst of in de plaats gekomen van een ander symptoom die niet relateert wordt aan de oorspronkelijke pijn. De persoon is eenvoudig weg terug bij af: terug naar de De Dagelijkse Dag.
  • De Karmic-loop. Dit is het onbewuste en onbedoelde doel van de meeste mensen. De Dagelijkse Dag met zijn dagelijkse triggers. Week in, week uit; maand in, maand uit; jaar in, jaar uit. Tot dat er op een dag opgegeven wordt. Er wordt geen weerstand meer geboden aan, laat staan verbinding gezocht met, het leven en de gebeurtenissen.
  • De Klim. Dit is de beslissing die elk moment gemaakt kan worden. De beslissing om een nieuw pad te kiezen. De beslissing om te herstellen, te gaan groeien en te gaan bloeien. De beslissing dat jíj de belangrijkste persoon bent in jouw eigen leven en zo leider te worden van je eigen leven. Maak hier actief STAPPEN mee om iets nieuws te kiezen. Een nieuw verhaal, een nieuw perspectief, een nieuw initiatief. Een nieuwe versie van je zelf te worden. Om zo de pijn achter je te laten.
  • Het maakt niet uit waar je bevind tijdens de val. Jij kan kiezen om de richting te veranderen op elk moment van de val, in de put of tijdens het opkrabbelen te kiezen voor een nieuwe richting. Uit de Karmic Loop te stappen. Dat maakt dan dat gezondheid en pijnvrij worden geen ‘geluk’, geen ‘hoop’ of ‘uitwisseling is voor andere symptomen’, maar realiteit.
  • De Versnelling. Over de piek komt de Versnelling. Dit zijn gevolgen van het feit dat je pijnvrij bent. De gevolgen die zich uiten op de andere domeinen van je leven: je relaties, je werk, je sport. De toegevoegde waarde van een pijnvrij leven, is een toevoegde waarde voor je partner, kinderen, kleinkinderen, andere relaties en je werk. 

Dit STAP-protocol is niet een eenvoudige klus om mee te starten. Alle begin is tenslotte moeilijk. Zeker als je niet in het ritme zit. Dus daarom moet je met STAPPEN starten omdat je dit ten diepste wenst. Ga hiermee door totdat je het resultaat hebt dat je verlangt én dit kan behouden. Dit gaat met vallen en weer opstaan om vervolgens weer verder klimmen.