STAP-protocol – de MEGA-STAP

Dit betreft een serie van vragen die je zelf gaat beantwoorden om vanuit je hoofd naar je hart te komen. Om vanuit je hoofd een richting in te slaan die je leidt op een pad naar wat je wil. Hoe ga je om met hetgeen er in je hoofd en je lichaam omgaat?

Door deze vragen zélf te beantwoorden wordt dit jouw eigen oplossing; je wordt eigenaar van je eigen antwoorden en daarmee creëer je je eigen oplossingen. Dit is zoveel krachtiger dan iemand anders het antwoord voor jou bedenkt of formuleert. Dit vereist wel dat je jezelf toestemming geeft om ongecensureerd in deze STAPPEN te nemen, dóór het proces te gaan van ontladen, ‘professioneel omdenken’ en uiteindelijk weer in harmonie te komen met jezelf. 

Je zet jezelf in beweging van een plaats waar je vast zit naar een plaats waar je helder krijgt wat je triggert waardoor je struikelt, valt en in de put uiteindelijk je pijn ervaart. Vanuit deze put naar een plaats van bewust te worden wat je voelt, wat je denkt en wat je wilt. Zodoende ontdek je je overtuigingen en patronen die je vaak niet verder helpen, maar je die als een blok aan het been tegen houden om vooruit te komen. Dit proces leidt tot een vergroting van de betrokkenheid naar je zelf toe. Je zal ervaren dat naar mate je dit proces veelvuldiger doorloopt de sluier van stress, woede, irritaties en vele andere negatieve emoties die in je leven domineren gelift gaat worden, waardoor het licht in je leven krachtiger kan doorbreken. Zo maak je stappen van freeze naar fight en van fight naar light. 

Met de onderstaande vragen doorloop je je eigen verhaal. Je verhaal zijn de regels die heersen in jou leven. Dat gaat een stapje verder dan je overtuigingen en gedachten. Zodra je getriggerd wordt door iets of door iemand, creëert je autonome zenuwstelsel onmiddellijk een verhaal over de situatie of persoon die hierbij betrokken was. Daarna volgen de emoties; het gedrag en acties die volgen zijn gevolg van deze emoties – e-motion. 

Hieronder volgen de vragen met daarbij de uitleg wat met deze vraag bedoelt wordt.

 • Hoe ga je deze STAP noemen?

Wanneer je een STAP een titel geeft, kan je deze later eenvoudiger terugvinden, het proces nog eens doornemen en de les opnieuw op je in laten werken.

 • Wie ga je onder de loep nemen?

Hoe heet de persoon die je getriggerd heeft? 

 • Wat heeft er plaatsgevonden met die persoon waardoor je getriggerd bent?

Triggers ervaren jij en ik dagelijks. Een gebeurtenis of nieuwsberichten, maar ook als iemand iets doet, zegt of juist niet zegt, roept dat een bepaalde emotionele reactie bij ons op. Dat wat iemand doet, zegt of niet zegt, is de trigger. Beschrijf wát er gebeurd is, waardoor je getriggerd bent.  

 • Welke emoties beschrijven je huidige staat van ‘zijn’ het beste?

Beschrijf hier je woorden van emoties: irritatie, woede, boosheid, frustratie, haat enzovoorts. Neem je tijd voor deze vraag. Ga hiervoor zitten, sluit je ogen en voel welke emoties er bovenkomen. Laat deze emoties aanwezig zijn, blijf betrokken bij deze emoties. Het zijn vaak deze negatieve emoties die we niet mogen voelen, ondanks dat dit een normaal proces is wat in ons lichaam plaatsvindt. Het zijn de emoties, e-motion, dat ons in beweging brengt. De meeste mensen zijn bang voor ‘negatieve’ emoties en de begeleide val. We zijn vrijwel allemaal getraind om deze emoties niet te voelen en te negeren. En zo ontwikkelen we niet de vaardigheden om hier mee om te gaan. Dus drukken we deze emoties weg. Echter zit het al in ons autonome zenuwstelsel als een softwareprogramma opgeslagen en zonder uitvoering van dit programma ontwikkelt zich een stuwmeer aan on-ontladen negatieve emoties, wat uiteindelijk een uitweg vindt in een explosie van woede. De explosie van woede met een begeleidende lading aan beschuldigingen naar die persoon toe, zal in eerste instantie je een gevoel van opluchting en kracht geven, maar daarna daal je dieper de put in, en blijf je achter met een gevoel van schuld en schaamte over wat je gedaan hebt: je sluit je af. 

 • Op dit huidige moment, waarom heeft die persoon deze emoties bij je losgemaakt? 

Beschrijf hier waarom de eerdergenoemde emoties (vraag 4) bij je opkomen. Onder de lading van de eerdergenoemde negatieve emoties, zit een verhaal – overtuigingen en gedachten – waarom deze emoties bij je opborrelen. Welke verhaal is dit?

 • Op dit huidige moment, als je kon schreeuwen naar die persoon, wat zou je dan willen zeggen? Schreeuw natuurlijk niet echt, tenzij je alleen en op een veilige locatie bent. Onder deze vraag kan je alles kwijt wat je tegen die persoon wil zeggen. Schrijf met vuur en overgave, alsof je écht tegen die persoon te keer gaat. Censureer je zelf niet. Dit is niet het moment om aardig te zijn. Hier kan je je emotionele kots kwijt. Dit is een veilige plek om dit doen, zonder dat je (extra) schade toebrengt aan die persoon. Met dit schrijven komt de ontlading; met deze ontlading komt er ruimte om anders te denken en anders te kijken, en met dit komt, zij het later in deze STAP, de briljant. 
 • Op dit huidige moment, als je die persoon kon dwingen te denken, zeggen, voelen, of iets te doen, wat zou dit zijn? Beschrijf hier wat je van die persoon verwacht. 
 • Op dit huidige moment, zonder enige terughoudendheid of censuur, wat denk je nu echt van die persoon? Dit is nog niet het moment om aardig te doen en te zijn. Dit is niet het moment. Beschrijf wat je denkt van die persoon op je aller slechtste dag. Nu is het moment om nog een laag dieper te gaan dan bij vraag 6. Go all-in, lijnrecht, zonder omwegen. Dit kan en mag heel onprettig voelen. 
 • Op dit huidige moment, wat wil je nooit meer met deze persoon ervaren? Beschrijf hier wat je nooit meer met deze persoon wil ervaren. 

Je hebt nu veel emoties ervaren en deze door het opschrijven op een veilige manier kunnen ontladen. De volgende twee vragen gaan over de feitelijke gebeurtenis. Dus de gebeurtenissen zonder de bijkomende emoties en gevoelens.

 • Wat zijn de feiten over de situatie die je getriggerd heeft? Beschrijf hier de feitelijke gebeurtenis. Dus zonder de bijkomende emoties, gevoelens, beoordelingen en veroordelingen.
 • Welk verhaal, ontstaan door de trigger, is het dat je jezelf en anderen vertelt? Beschrijf hier welke overtuiging en gedachten achter dit verhaal zit? 
 • Welke emoties komen bij je op wanneer je jezelf dit verhaal vertelt? Beschrijf welke emoties er nu bij je opkomen. Ga hier opnieuw even voor zitten, neem hiervoor de tijd.
 • Welke fysieke sensaties ervaar je wanneer je jezelf dit verhaal vertelt? Beschrijf welke fysieke sensaties je ervaart. Scan hierbij je gehele lichaam. Start met de meest prominente sensatie. Scan je lichaam ook op pijnklachten. 
 • Beschrijf je specifieke gedachten of gewenste acties die bij je opkomen wanneer je jezelf dit verhaal vertelt? 

Het is nu tijd om tot rust te komen. Sluit hiervoor je ogen en adem driemaal diep in. Adem in drie seconden door de neus diep in…. Houd deze 3 seconden vast…. En adem door de mond langzaam in vijf seconden uit. 

1. 3 seconden door de neus diep in, 3 seconden vasthouden, 5 seconden door de mond uitademen.

2. 3 seconden door de neus diep in, 3 seconden vasthouden, 5 seconden door de mond uitademen.

3. 3 seconden door de neus diep in, 3 seconden vasthouden, 5 seconden door de mond uitademen.

 • Welke bewijzen heb je om aan te tonen dat dit verhaal absoluut waar is? 
 • Is dit verhaal écht waar? Ja of nee? Inkoppertje: het antwoord is Nee.
 • Wat zou er allemaal voor je mogelijk kunnen zijn, wanneer dit verhaal niet écht waar was? Wat zou het je opleveren als het verhaal wat jezelf vertelt niet écht waar is? In hoeverre krijg je een ander gevoel, wanneer je tot je laat doordringen dat je, voorzichtig uitgedrukt, wellicht niet helemaal gelijk zou kunnen hebben?

Vraag 18, 19 en 20 zijn de vragen om de individuele en gemeenschappelijk wensen in kaart te brengen. Deze vragen kunnen enorm verhelderd zijn en daarmee een grote verandering in emoties bewerkstelligen. 

 • Afgezien de emotionele trigger met deze persoon en het verhaal dat je jezelf hierbij verteld, wat wíl jij voor jezelf in deze situatie? Beschrijf wat jij graag zou willen. Het is bij deze vraag belangrijk om te ontdekken wat jij graag wilt. In veel gevallen worden we zo emotioneel dat we vergeten waar de zaak precies over ging. We zijn eerder geneigd om ons gelijk te halen, in plaats van te onderzoeken wát we precies willen. Hoe vaak onderzoek je in het dagelijkse leven wat je precies wil? Gebrek aan helderheid in wat je wilt, kan leiden dat je met zaken bezig bent, waar je op een later moment ontdekt dat dit niet is wat je wilt. Hoeveel kostbare tijd en energie is dan verloren gegaan? Je neemt een afslag te vroeg of juist te laat, waardoor je uit je koers raakt. 
 • Wat wil je voor deze persoon in deze situatie? Beschrijf hier wat je voor de betrokken persoon wilt.
 • Wat wil je voor jezelf en deze persoon in deze situatie? Wat is hetgeen wat jullie samen willen in deze situatie? Zoek hierbij naar overeenkomstige wensen. Dit is wat jullie samenbindt.

De volgende vragen zijn een aantal in ‘professioneel omdenken’. In het eerste stuk van deze MEGA-STAP ben je aan het ontladen van de negatieve emoties. Dit stopt de verdere val. Het tweede deel gaat over ontdekken wat je voor jezelf, voor de ander en gezamenlijk wil. Dit derde stuk is het ‘omdenken’. Hierin ga je het verhaal dat je jezelf vertelt veranderen om naar het punt te komen van wat je wil. Het huidige verhaal (vraag 11) geeft immers níet wat wil (zie vraag 18). 

 • Wat is de ‘MIJN’ versie van het oorspronkelijke verhaal?

Keer het verhaal en de overtuiging om. Je zou van ‘hem’ of ‘haar’ je eigen naam neer kunnen zetten. 

 • Welke bewijzen heb je om aan te tonen dat dit waar is? Draag tenminste twee bewijzen aan.
 • Wat is de ‘TEGENOVERGESTELDE’ versie van het oorspronkelijke verhaal? Beschrijf hier het exacte tegenovergestelde van het originele verhaal (vraag 11).
 • Welke bewijzen heb je om aan te tonen dat dit waar is? Draag tenminste twee bewijzen aan dat dit verhaal ondersteunt.
 • Wat is de ‘GEWENSTE’ versie van het oorspronkelijke verhaal? Beschrijf hier wat je welke verhaal en overtuiging je het liefste zou willen. Dit is de mooiste stap van dit ‘omdenken’. Je hebt nu de mogelijkheid om je meest gewenste verhaal en overtuiging te creëren. 
 • Welke bewijzen heb je om aan te tonen dat dit waar is? Draag tenminste twee bewijzen aan om dit gewenste verhaal en overtuiging te ondersteunen.
 • Geeft het oorspronkelijke verhaal wat je wil? Ja of nee?
 • Geeft de ‘MIJN’ versie wat je wil? Ja of nee?
 • Geeft de ‘TEGENOVERGESTELDE’ versie wat je wil? Ja of nee?
 • Geeft de ‘GEWENSTE’ versie je wat je wil? Ja of nee?
 • Welke versie van het verhaal kies je? Wees hierin zo eerlijk als mogelijk is.
 • Waarom kies je deze versie?
 • Waarom is deze trigger dan positief? 
 • Wat is de les die je geleerd hebt van deze trigger? Welke oneliner en/of reminder kan je uit deze STAP halen? Een belangrijk onderdeel van deze les kan zijn dat je een gevoel van dankbaarheid, liefde en waardering kan ervaren. Immers, kijk eens waar je stond aan het begin van deze STAP en waar je nu staat.
 • Hoe kan je deze les toepassen op je algemene gezondheid? Nu is het tijd om deze les in te vullen voor je gezondheid. Deze richt zich vooral op dat je vanuit het functioneren in beschermingsmechanismen naar het functioneren in verbinding. In verbinding met jezelf en met je omgeving. Van opgeven, verbergen en negeren naar vechten en vluchten. Van strijden naar connectie; van fight naar light. Om zo je zelf herstellend vermogen top-down te activeren. Je eigen nieuwe vagus te activeren.
 • Hoe kan je deze les toepassen op je fysieke klachten en ongemakken? Het is dat we vanuit onderdrukte negatieve emoties ons gaan verbergen, verdoven en afleiden. Om te vluchten voor het negatieve gevoel. Bijvoorbeeld door sociale media en tv te kijken; te eten; extreem te sporten of te werken. Zaken die geen toegevoegde waarde en zelfs ondermijnend zijn voor onze gezondheid. In veel gevallen zelfs directe negatieve  invloed hebben op onze fysieke pijnklachten en ongemakken. 
 • Hoe kan je deze les toepassen op andere domeinen van je leven, bijvoorbeeld je partner, (klein)kinderen of werk? Wanneer je in staat bent deze les ook nog toe te passen op andere belangrijke domeinen van je leven, kan deze positieve les zich als een olievlek over je huidige leven verspreiden. Op deze manier wordt de trigger een briljant (zie ook vraag 6) waardevolle les. Zo breng je de duisternis naar het licht. 
 • Wat is de meest belangrijke inzicht of ontdekking in deze STAP? 
 • Waarom is dit inzicht of ontdekking zo belangrijk voor je? 
 • Wat beschrijft je huidige staat van zijn het beste? Welke emoties en gevoelens ervaar je nu? 
 • Welke fysieke sensaties ervaar je nu?